Hinnad

Üldhooldusteenuse hinnakiri, kehtib alates 01.07.23

 

         Keskmine                                                        Suur

 hooldusabi vajadus                                          hooldusabi vajadus

3-kohaline tuba 1350 eurot                                    1450 eurot
2-kohaline tuba 1450 eurot                                    1550 eurot
1-kohaline tuba 1550 eurot                                    1650 eurot

 

KOV poolt tasutav hoolduskohamaksumus 591 eurot/kuu.

Kohamaksudele lisanduvad üldhooldusteenusel viibiva isiku osas tehtud kulutused tema retseptiravimitele ja transpordile.

Täpne hooldusvajadus ja hoolduskoha igakuine maksumus selgub personaalse konsultatsiooni käigus.

Alates 01.07.23
rakenduva hooldusreformiga võtavad kohalikud omavalitsused kehtestatud piirhinna alusel isiku hooldusega seotud kulud (hooldajate töötasud, riigimaksud, tööriietuse ja isikukaitsevahendite, vaktsineerimise, tervisekontrolli, koolituse ja supervisiooni kulud) enda kanda.

Täpsem info: https://www.sm.ee/hooldereform