Ajalugu

1988.a. hilissügisel, peale nähtut ja kogetut USA reisil, tärkas idee rajada Hagerisse hooldekodu, mis võimaldaks meie inimestele igati normaalseid vanadusepäevi. Peale läbirääkimisi kohalikus omavalitsuses, maavalitsuses ja sotsiaalministeeriumis saime piisavalt selgust taolise hooldekodu rajamise vajaduses.


Olematu raha, küll aga tugeva tahte ja sooviga hooldekodu rajada, alustasime1990.a. talvel metsatöödega, et hankida puidumaterjale hooldekodu ehituse alustamiseks.

Ehitustöödega alustasime1991.a. juulis kolme töömehega. Loodetud ja lubatud tugi sotsiaalhooldus ministeeriumist hajus ministeeriumide liitmise käigus sotsiaalministeeriumiks alla. Hulljulgelt (tagasi vaadates) jätkasime alustatud hoone ehitust. Ees seisis väga töömahukas koostööpartnerite otsimise ja leidmise periood. Värsked sidemed Saksamaa ja Soome erinevate kirikute, tuttavate ja muude organisatsioonidega ja nende soovist meid tõsiselt aidata, on leevendanud meie kroonilist rahapuudust erineval moel tänase päevani. Meie kaasfinantseerijate arv on väga suur, kes meid ehituse erinevatel perioodidel on aidanud.

Esimene meeldejäävam sündmus meie ehitusloos oli hoone nurgakivi panek 29. nov. 1991.a., mille käigus pastor Paul Saar õnnistas hooldekodu rajamise soovi ning innustas selle ehitamist teadmisega, millalgi see valmib niikuinii. Vahelduva eduga ehitades suutsime hoonele paigaldada katuse 1994.a. oktoobriks ja mis pole sugugi vähemtähtis ka aknad sama aasta jõuluks. Nüüd võisime tagasihoidliku kergendusega vaadata ettepoole. Loodetud kergust loomulikult ei tulnud ja nõnda tuli meil jätkata rahaliste vahendite otsimist sotsiaalministeeriumi, Vabariigi valitsuse ja paljude vanade ja uute sponsorite kaudu. Kindla järjepidevusega jätkatud ehitustöö on kandnud silmnähtavat vilja. Aastate lõikes erineva suurusega ehitusmeeskonna töötulemusena on kerkinud Hagerisse kaunis hooldekodu, mis annab hetkel tööd enam kui 30-nele piirkonna elanikule. Erakordselt oluliseks on olnud Kohila valla juhtide mõistev ja meeldiv koostöö. Hageri hooldekodu suurim rahastaja on Eesti Vabariigi valitsus ja sotsiaalministeerium. Rapla maavalitsusjuhid on kõigi nende ehitusaastate vältel teinud meiega tihedat koostööd saamaks vahendeid tööde jätkamiseks ja ehituse lõpetamiseks.

2001.a. lõpuks jõudsime sinna, kuhu olime pikkade ehitusaastate ajal lootnud jõuda HOOLDEKODU AVAMISENI.

Täname südamest kõiki projektis osalenuid inimesi ning soovime Teile soovide täitumist, uusi ja edukaid projekte ning hingerahu